Påse å sekk (Stålull)

Du jenta der, vil du bli med meg heim
Eg fer deg i seng så du bli ikke sein
Men etterpå du må dra deg vekk
Du kan ikke få i både pose og sekk
å sjadelei sann
å sjadelei sann