Kamela (Bob Kåre)

Fylle tanken opp me bensin,
Eg he fenge sjåfør å formen e fin.
Mi stænne ner i Nese, henge her te pynt.
Fredagen he komme, å helga den he begynt.

Flere og flere samle seg,
Å den follaste a alle det e vel mæg.
Tøffare en tåge, hard som stål.
Å finna ei dama, det er jo ett mål.

Men, dar e nok mange kamela eg må svelga,
Før eg e ferdig me denna helga,
Sjøl om eg e tøff, så kan eg knekkas,
Det e harare her, enn i texas.

Skrue opp mosikken på bonn,
Men det vare bare ei lida stonn.
Før olga seie at eg må skrua ner,
For mosikken di spelle der hitte e møye ber.

Ho vikkje høyra mosikken min lengar,
Eg trudde ikkje ho va sånn ein disco tilhengar.
Då stenne eg her å henge me leppa,
Å så bli ho så sur, for ho skjønne eg e deppa.

Ja, dar e nok mange kamela eg må svelga,
Før eg e ferdig me denna helga,
Sjøl om eg e tøff, så kan eg knekkas,
Det e harare her, enn i texas.