Eg he det fint (Bob Kåre)

Kanskje va det liga greit, då mi sa adjø.
Følelsen e borte, kjærligheta e dø.
Mi vokste frå kverandre,
seilte min egen sjø.
Jobb og venna, sto vel alltid fyst i kø.

Men nå sidde eg her å tenke på,
kå e det du gjør nå.

Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid ha litt mer.
Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid,
alltid ha litt mer.

Kanskje va det liga greit,
då mi tok farvel.
Du jobba heile dagen,
å eg va booka kver ein kveld
det blei ein kamp,
som ingen konne vonne.
Mi veit ikkje ke mi he,
før det er forsvonne.

Men nå sidde eg her å tenke på,
kå e det du gjør nå.

Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid ha litt mer.
Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid,
alltid ha litt mer.

Men nå sidde eg her å tenke på,
kå e det du gjør nå.

Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid ha litt mer.
Eg he det fint, men eg konne hatt det ber.
Eg hadde alt, men ville alltid,
alltid ha litt mer. Alltid ha litt mer.