Kniksen; trommer

Kniksen og Dotto bytter på å spille trommer i Luxus Leverpostei. Kniksen har tidligere spilt noen få ganger med Luxus Leverpostei. Kniksen var Tommy's vikar da Tommy var med i Luxus Leverpostei.

Andre band Kniksen har vært innom:

Kniksen spiller trommer i AC/DC bandet Heatseekers og i Crush (sammen med Bob Kåre og Cutta). Ellers har Kniksen spilt for Dead Duck Doland, Steven Kvinlaug og Foxy Ladies, så har han vært leid inn for Larry Norman, Rune Edvardsen og en del småband i Kvinesdal området. I 2002 - 2004 spilte han i Ræga Råkkers.