Bedre før (Bob Kåre)

Eg huske ganske godt då eg va liden,
eg konne lega heile dagen uden å bli sliden.
Å eg glede meg te jul kver einaste år,
for då kom snøen, som varte heilt te det blei vår.

Det va møye bere før (x3)

Det va så mye som va møye bere før.
På julafta fekk mi som regel nye ski,
dei hadde ingen navn,
men dei hadde sinnsyk goe gli.
To fine planke som va laga av tre,
ingen klagde, nei mi va heilt fornøyd me det.

Det va møye bere før (x3)

Det va så mye som va møye bere før.
Så begynte eg på skula, og det va ganske greit,
men då mi sko ha skidag, ja, då følte eg meg litt teit.
For å dra fram dei gamle plankan,
va der ingen som hadde tårt.
Nei, her drog di fram både slalomski og
någe di kalte får "snowboard"

Det va møye bere før (x3)

Det va så mye som va møye bere før.